دوچرخه های سایز ١۶ مناسب برای سنین ۴ الی ۸ سال می باشد.
دوچرخه های سایز ١۶ بر اساس تغییرات ظاهری مدل های مختلفی دارد این قطعات ظاهری همانند پشتی ها، نوع فرمان، سبد، ترکبند و حتی رنگبندی ها می تواند متفاوت از هم باشد.

منو اصلی