دوچرخه های سایز ۱۲ مناسب سنین ۳ الی ۶ سال می باشد که این سایز نیز بر اساس تفاوت های ظاهری می تواند به مدل های متفاوتی تقسیم می شود.

این تفاوت های ظاهری می تواند تفاوت پشتی، صندوق، سبد، سردسته، ترکبند و تایر و رنگ بندی آنها باشد.

منو اصلی