دوچرخه

آموزش های رایگان و کاربردی

آموزش تعمیرات و سرویس دوچرخه

ما همیشه برآن بوده ایم که علاوه بر فروشنده بودن یک معلم خوب در حوزه کاری مان باشیم و به همین جهت در کنار ارائه محصولاتمان آموزش های مربوط به آن را نیز قرار می دهیم تا شما خودتان تا حدودی به تعمیر ،سرویس و نگهداری دوچرخه تان مسلط باشید.

نام انگلیسی قطعات دوچرخه

نام انگلیسی قطعات دوچرخه بوق Horn موارد بیشتر خودرو Cog – Freewheel موارد بیشتر دسته دنده shift-levers موارد بیشتر دوشاخ fork موارد بیشتر رکاب pedal

حتما ببینید

در مورد قطعات دوچرخه

حتما

در مورد انتخاب دوچرخه مناسب

نام انگلیسی قطعات دوچرخه

نام انگلیسی قطعات دوچرخه بوق Horn موارد بیشتر خودرو Cog – Freewheel موارد بیشتر دسته دنده shift-levers موارد بیشتر دوشاخ fork موارد بیشتر رکاب pedal

آشنایی با انواع دوچرخه شهری ، کوهستان، برقی، کراس و ...

منو اصلی