دوچرخه های سایز 12

دوچرخه های سایز ۱۲ برای سنین ۳ الی ۶ سال مناسب می باشد